جديدترين ها

 کتاب استخدامی متصدی امور دفتری

کتاب استخدامی متصدی امور دفتری

معرفی کتاب استخدامی متصدی امور دفتری اثر مجموعه ی نویسندگان ..

0 تومان

کتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

کتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

کتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی آموزش و پرورش دسته بندی های کتاب مجموعه مستند آزمون های استخدامی آموزش و پرورش آموزش و..

0 تومان

کتاب استخدامی معماری اثر پریا حوریان

کتاب استخدامی معماری اثر پریا حوریان

این کتاب، شامل کلیه ی مباحث مورد استفاده در آزمون استخدامی در یک مجموعه کامل می باشد که در هر بخش، در ابتدا خلاصه ی نکات و شرح درس مربوطه با ویرای..

0 تومان

 کتاب درسنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش  (آموزگار ابتدایی)

کتاب درسنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش (آموزگار ابتدایی)

معرفی کتاب درسنامه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اثر محمود شمس ..

0 تومان