همکاری با ما

موارد همکاری -

1-انجام پروژه

2-ساخت فیلم های آموزشی

3-ساخت حل تمارین تصویری

4-حل نمونه سوالات اساتید به صورت تصویری

تمام کسانی که با علم امداد همکاری می کنند. باید موارد زیر را رعایت نمایند

1-تمام موارد نیاز به ساخت فیلم آموزشی و یا فایل با توجه به نیاز مشتری دارند(در صورت عدم قید فیلم آموزشی ساخته می شود).

2-تمام فیلم های آموزشی باید بر اساس فرمت سایت باشند.

3-کیفیت انجام پروژه ها باید در حد قابل قبول باشند.

4- تمام فیلم های آموزشی باید رسا و با زبان ساده و قابل فهم باشند.

5-قرار داد همکاران محترم به صورت 80 به 20 خواهد بود. 80 درصد وجه پرداختی به صاحب اثر و 20 درصد به سایت تعلق خواهد گرفت.

برای ارسال رزومه به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید.

عنوان ایمیل : عنوان شغل درخواستی

ایمیل : videos@elmemdad.ir


تبلیغات در سایت :

گزینه های تبلیغات در سایت : 1- صفحه اصلی : 100 هزار تومان هفته ای 2 - مطالب : 20 هزار تومان هفته ای

برای سفارش تبلیغات با ایمیل Support@elmemdad.ir با عنوان تبلیغات در سایت مکاتبه نمایید.